آیا من فمینیستم؟

این سوالی است که خیلی ها از خودشان می کنند و اتفاقا سوالی است که بسیاری از جواب «بله» دادن به آن واهمه دارند.

ما سال ها می آموزیم که فمنیسم اندیشه یا روشی خشن، ضد مرد، زن پرست و طرفدار نابرابری است و حتی بسیاری از ما حتی زمانی که از حقوق زنان به قصد برابری حقوق زنان و مردان هم طرفداری می کنیم این بند را به آن اضافه می کنیم که «البته من که فمینیست نیستم ولی ...»

از آنطرف برایمان «برابری» به معنی «مساوی بودن همه در همه چیز» تبلیغ و احمقانه جلوه داده شده و هرگز به ما نگفته اند که وقتی از برابری حرف می زنیم صحبت اصلی در مورد «برابری حقوق و فرصت»ها است. درست همان برابری ای که انتظار می رود به یک سیاه پوست و یک سفید پوست یا یک کرد و یک بلوچ یا یک زرتشتی و یک خداناباور فرصتی برابر در زمان انتخاب شغل یا کنکور یا در مقابله با هیات منصفه داده شود. برابری زن و مرد به معنی تشابه صد در صد هر چیز هر مرد با هر چیز هر زن نیست بلکه به این معنا است که در عرصه های حقوق و فرصت،‌ زن یا مرد بودن نباید موجب جلو یا عقب ماندن یک نفر بشود.

افراد توانایی‌ها و تجربیات مختلفی دارند که آن ها را در جامعه فعلی از یکدیگر متمایز می کند اما جنسیت فرد نباید یکی از این موارد متمایز کننده باشد. جمله مشهوری هست که می گوید «فمینیسم این اندیشه رادیکال است که زنان نیز انسانند». اگر شما هم معتقد هستید که زنان انسان هستند و معتقد هستید که انسان ها را نباید بر اساس جنسیت از بعضی حقوق یا فرصت ها محروم کرد، به سادگی یک فمنیست هستید. حداقل یک فمنیست خاموش. این سایت در هشتم مارس سال ۱۳۹۴ با ایده ای مشابه AreYouAFeminist.com ساخته شد تا تلنگری کوچک باشد برای آن‌هایی که با شنیدن اسم فمنیسم نگران می شوند که نکند دچار بیماری خطرناکی شده باشند. سورس آن روی گیت هاب پذیرای تغییرات مورد نظر شماست و طراحی اولیه توسط جادی‌ انجام شده است.

نتیجه خود را با دیگران به اشتراک بگذارید: