تبریک می گویم! شما هم یک فمینیست هستید!

شاید فمینیست ها در جزییات با یکدیگر تفاوت داشته باشند اما محور اصلی این اندیشه این است که همه انسان ها باید دارای فرصت ها و حقوق برابر باشند و زنان هم انسان هستند و نباید به خاطر زن بودن، از فرصت یا حقی محروم شوند.
اطلاعات بیشتر در ویکیپدیا

نتیجه خود را با دیگران به اشتراک بگذارید: